Saturday, April 5, 2008

Şarkiyatçılık, Marxizm ve Türkiye Solu’nda Doğucu Eğilimler - Cem Özatalay


Özet

Doğu-Batı ikilemi Marxism açısından hem teorik hem de ideo-politik ayrımlara yol açan bir mesele olmuştur. Edward Said’in Şarkiyatçılık isimli ünlü kitabının yanımlanmasından bu yana Doğu-Batı ikileminin insan aklının tasavvuruna dayanan bir kurgu olduğu konusunda genel bir mutabakat oluştu. Ancak materyalist bir bakış açısından Doğu ve Batı’nın kurgusal olmadığı, ve Doğu-Batı ikilemini insanlar bu ikilem yokmuş gibi düşünmeye başladıklarında ortadan kalkmayacağı açıktır. Türkiye sol hareketinin bazı kısımlarının eklemlendiği temel olarak Batı karşıtlığı söylemine dayanan Doğuculuk/Ortadoğu’culuk ideo-politik eğilimi bu çerçeveden tartışmaya açılmalıdır. Bugün ihtiyacımız olan ‘doğucu’ olmayan ancak ‘doğulu’ olan bir sol ideolojidir.


الاستشراق والماكسية، والميول الشرقية في اليسار التركي

إن مناخ الشرق والغرب من وحهة نظر الماركسية، مسألة تفتح الطريق أمام أديولجيا وسياسيا ونظريا. فمنذ نشر كتاب أدور سعيد "الشرقيات" الشهير، فقد شغل مناخ الشرق والغرب خيال الجميع وتصوراتهم. غير أن النظرة العقلانية إلى الشرق والغرب تظهر أن الشرق والغرب خياليا يبدي كأنهما خايان من سكانهما. فعلينا تناول الحركات اليسارية في تركيا تعتمد على أنها ضد التغريب، وعلى أنها حركات تدعوا إلى الشرق، والشرق الأوسطي، وإلى الأدليولوجية السياسية. فنحن اليوم بحاجة إلى عقيد يسار شرقي وليس يسار مشرقي


Abstract
Orientalism, Marxism and the Eastern orientation in the Turkish left

Within the Marxist debate, East-West dilemma has been a theoretical and ideo-political breaking point. Since the famous book of Edward Said- ‘Orientalism’- was published, a general agreement was reached on the fact that the East-West dilemma was a construction based upon the imagination of human mind. However, from a materialist point of view, it is clear that the East-West dilemma is not constructed and it will not disappear when people start to think that this duality does not exist. Pro-East and pro-Middle East ideo-political tendencies, which are heavily based on an anti-West discourse, and which some parts of Turkish leftist movement have articulated, should be debated in this framework. What we need today is an “Eastern” left ideology, not a “Pro-East” one.
doğudan, Eylül-Ekim 2007, Yıl 1, Sayı 1

No comments: