Sunday, April 6, 2008

Hindistan’da kırk yıllık köylü direnişi: Naxalcılar - Cem Somel


Özet
Türkiye’de Hindistan köylü mücadeleleri takip edilmemektedir. Başlıca köylü hareketi Naxalbari hareketi olup 1967’de ağaların topraklarını zorla dağıtan bir hareket olarak başlayıp yakın yıllarda tarımsal arazilere ve ormanlara el koyan şirketlere karşı köylülerin önderliğini üstlenmiştir. Köylülerin toprak mücadelesi Hindistan’da küresel kapitalizme karşı mücadelenin ön cephesinde yer tutmaktadır. Naxalcılar topraklarına göz dikilen yoksul köylülerin ve kabilelerin yanısıra, ezilen Müslüman Hintlilerin ve kadınların davasına da sahip çıkmaktadır. Hindistan devletinin antidemokratikliği ve yolsuzluğu Naxalcıları güçlendirmektedir.


الملخص
الملخص الرابع\\ النخاليون: أربعون عاما من المقاومة فى الهند
جـــم صومــل
لا يعرف في تركيا كفاح القرويين في الهند ،بدأت حركة (نخال باري ) القروية في الهند 1967 باستيلاء الحركة علي اراضي الإقطاعين وتوزيعها علي الفقراء، وتبنت هذه الحركة في السنوات الأخيرة قيادة القرويين الذين يناضلون ضد الشركات التي أستولت علي الغابات والأراضي الزراعية ،وتقف في الصف الأول في الكفاح ضد الرأسمالية العالمية في الهند.ومع وقوف النخاليين بجانب القرويين والقبائل الفقيرة المعرضين لفقدان أراضيهم ،فإنها تساند المسلمين الهنود المضطهدين، وتساند ايضا قضايا المرأة المضطهدة . وقد أدت اساليب الدولة المعادية للديمقراطية وأعمالها الغير شرعية إلي تقوية هذه الحركة وتعزيزها.

Abstract
A peasant insurgence in India for forty years: the Naxalites

In Turkey Indian peasant struggles receive scant attention. The major peasant movement in India is the Naxalites who in 1967 began to forcibly distribute landlords’ lands, and eventually assumed the leadership of peasants’ struggles against the usurping of their land and forests by companies in recent years. Indian peasants’ fight to protect their land and forests is in the forefront of the Indian people’s struggle against global capitalism. The Naxalites defend the interests of Indian Muslims and oppressed women, as well as the poor peasants in the bottom caste and the tribal peoples whose land and forests are coveted by corporations. The sham democracy and corruption of the Indian state makes for strengthening the Naxalites.


doğudan, Kasım-Aralık 2007, Yıl 1, Sayı 2

No comments: