Thursday, April 10, 2008

Orta Doğu'da Zayıf Sivil Toplum Literatürü ve Gözardı Edilenler - Edip Asaf Bekaroğlu ve Salim Çevik


Özet
Ortadoğu’da sivil toplum üzerine yapılan çalışmalar demokratikleşme literatürünün genel metodolojik sorunlarını paylaşmaktadırlar. Sivil toplum, politik kültür ve demokratikleşme arasında doğrudan bir ilişki kuran bu çalışmalar Ortadoğu’da sivil toplumun zayıflığını ya Doğulu insanın doğasına, ya İslam’a, ya da devlet erkinin toplumdan özerk yapılanmasına bağlamaktadırlar. Oysa bu tespitler İslam’a ilişkin önyargılara dayanmaları yanında emperyalist müdahaleleri ve ekonomi-siyaset ilişkisini göz ardı etmeleri açısından da sorunludurlar. Bu çalışmalar, normatif tutumları ile birlikte olanın analizinden ziyade olandan hoşnutsuzluğu ve olması gerekeni işaret etmektedirler.

ثقافة المجتمع المدني في الشرق الأوسط والهوامش المنسية
الملخص
تشترك الدراسات التي تبحث عن المجتمع المدني في الشرق الأوسط في الموانع المنهجية العامة للثقافة الديمقراطية. إن هذه الدراسات المرتبطة مباشرة بالثقافة السياسية والديمقراطية وبالمجتمع المدني، ويرجع سبب ضعف المجتمع المدني في الشرق الأوسط إلى طبيعة الإنسان الشرقي أو إلى الإسلام أو إلى تشكل سلطة الدولة بشكل منفصل عن المجتمع. هذه الآراء تحتوي على آراء مسبقة عن لإسلام، وفي نفس الوقت تبعد النظر عن العلاقة بين السياسة والاقتصاد، والتدخلات الإمبريالية. تشير هذه الدراسة إلى المواقف التنظيمية التي ترجح عدم تقبل الواقع المطلوب عن تحليل الواقعWeak Civil Society in the Middle East and Some Notes on Disregarded Points
Abstract
The works on civil society in the Middle East share the general methodological handicaps of democratization literature. Such studies that establish a direct relationship between civil society, political culture and democratization suggest that the weakness of civil society in the Middle East stems either from the nature of Eastern peoples, or Islam, or the state’s autonomous position from the society. However, these arguments, besides their prejudices about Islam, disregard imperialist interventions and the relationship between economy and politics. Also, being highly normative, such studies, more than analyzing an existing situation, indicate a position for a desired future or a discontent with an existing situation.


doğudan, Mart-Nisan 2008, Yıl 1, Sayı 4

No comments: