Saturday, April 12, 2008

Sayı 4 - Orta Doğu'da Devlet ve Demokrasi: Sorunlar ve Çözümler (Mart-Nisan 2008)


Sayı Editörü: Atakan Büke
Bu Sayıda…

Gündem
İttifaklar ve İhtilaflar - Mehmet Bekaroğlu
Kosova: Ahmakların Zaferi - Nuray Mert

Dosya: Ortadoğu’da Devlet ve Demokrasi
Ortadoğu’da Zayıf Sivil Toplum Literatürü ve Göz Ardı Edilenler - Edip Asaf Bekaroğlu ve Salim Çevik
En Sevilen Tartışma: İslam ve Demokrasi Birbiriyle Uyumlu Mudur? - Elif S. Uyar
ATÜT, İdris Küçükömer ve Sol - İrem Tuncer
Büyük Ortadoğu Projesi: Emperyalizmin Yumuşak Gücü - Haluk Gerger
Sermayenin Ortadoğu İşgali ve Mısır’da (Yeni)Liberal Dönüşüm: İntifah’tan İntifada’ya - Onur Bakır
Ortadoğu’da Petrol ve Demokrasi İlişkisine Bir bakış - Meliha Benli Altunışık
“Ulussuz” Devletler ve “Devletsiz” Toplumlar: Arap Coğrafyasında Ulus-Devlet Sorunu - Koray Büyüktuncer
Müslüman Kardeşler: Siyasi Mücadele ve İç Bölünme- Kıvanç Özcan
“Filistinlik” ve “İsraillilik” Arasında Demokrasi, Kimlik ve Aidiyet Arayışları: İsrail’in Arap Vatandaşları - Zeynep Başer
Doğu’da Sünni Saltanat İdeolojisi - R. İhsan Eliaçık
Ulus-Devlet Çağında Hilafet Siyaseti - Hatem Ete

Kültür-Sanat
Kemal Tahir’de Türk Toplum Gerçekliği - Alaattin Oğuz
II. Uluslararası Kardeş Edebiyatlar Buluşması - Mehmet Alkış

Portre
İbn Haldun - Necmettin Doğan
George Habaş - İlker Cörüt

Kitabiyat
İki Tekerlekli Yeni Medeniyet - Okay Bensoy
Bir Direniş Hareketi Olarak Hamas - İhsan Rıza

No comments: