Tuesday, April 8, 2008

Ulus Devlet Çağında Hilafet Siyaseti - Hatem Ete
Özet
Önceleri peygamberin siyasi önderliğinin halefi olmak anlamına gelen halifelik, Emeviler ile birlikte “Allah’ın halifesi” olma payesi edinmiş ve sonrasında hükümdarların meşruiyet devşirdikleri bir kurum haline gelmiştir. Abdülhamit döneminde hilafet makamı etkinlik kazanıp Pan-İslamcı politikaların merkezine yerleşse bile İslam dünyasına bağımsız ulus devlet olma alternatifi sunan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hilafet ilga edilmiştir. İlga edilmesine rağmen hilafet İslam ümmetinin varlığını sembolize ettiği için Müslümanların zihin dünyasındaki yerini korumuştur. Yeni bir siyasi durum ve anlam dünyasının inşa edildiği 19. ve 20. yüzyıllardaki hilafet tartışmalarını incelemek bu anlamda önemlidir.

سياسية الحلافة في عصر الدولة الأممية
الملخص
إن مفهوم الخلافة قد تعرض لتطورات وتغيرات على مر الزمان، بدءً من "خليفية رسول الله " صلى الله عليه و سلم مرورا ب" خليفة الله " فى عهد الأموييين وانتهاءً بالخلافة التي تم استخدامها لاضفاء الشرعية على النظم الْمَلكية. وبالرغم من تعاظم دور وأهمية مؤسسة الخلافة فى عهد السلطان عبد الحميد الثاني كعامل أساس في مشروعه السياسي المعروف ب" الوحدة الإسلامية " فإنها ألغيت من قبل الجمهورية التركية كدولة شعبية ومستقلة عن هذا لمشروع ولكن مفهوم الخلافة ظل موجودا في نفوس المسلمين كرمز للأمة الاسلامية واحتفظ بمكانته في الوعي الإسلامي. الأمر الذي يدل على أهمية دراسة المناقشات التى جرت حول مفهوم ومؤسسة الخلافة. في حين بروز وضع سياسي جديد ومحاولة تشكيل منظومة دلالية جديدة فى القرنين التاسع عشر والعشرينPolitics of Caliphate in the Era of Nation-States
Abstract
The Caliphate, formerly understood as the office of successor to the Prophet’s political leadership, later acquired the position of “God’s agent” with the rule of the Umayyads and turned into an institution that legitimizes the monarchy. Although, the office of the Caliphate was revived during the reign of Abdulhamid II, it was abolished by the Republic of Turkey that promoted the alternative nation-state model. However, symbolizing the unity of the Umma, the Caliphate continued to maintain its special place in the hearts of Muslims. This article analyzes the discussions surrounding the Caliphate in the 19th and 20th centuries when a new political situation and mindset was being established.
doğudan, Mart-Nisan 2008, Yıl 1, Sayı 4

No comments: