Saturday, April 5, 2008

Sayı 1- Türkiye'den Doğu'ya Bakışlar (Eylül-Ekim 2007)

Sayı Editörü: Cem Somel

Bu Sayıda...


Gündem
Türkiye'nin Seçimi- Mehmet Bekaroğlu
Filistin'de Son Durum- Ersin Doyran
Lübnan Dosyası- Nuray Mert


Dosya: Türkiye'den Doğu'ya Bakışlar
Türkiye Cumhuriyeti ve Orta Doğu- Haluk Gerger
Mani-i Terakki Meselesine Dair- Necmettin Doğan
Oryantalizm ve Bizim "Doğumuz"- Sabri Ateş
Türkiye'nin Sağı'nın Doğusu: Romantik Kurgusallıktan "Renksiz Kokusuz" Stratejizme- Yüksel Taşkın
Türkiye'nin Yeni Sağ Partisi AKP'nin Doğu'ya Bakışı- İhsan Rıza
Şarkiyatçılık, Marksizm ve Türkiye Solunda Doğucu Eğilimler- Cem Özatalay
Solun Tercih Yapma Sancısı Üzerine- Edip Asaf Bekaroğlu
Edebiyatımızda "Doğu İmgesi"ne Giriş: Doğu'nun Sularında Gümüşi Bir Parıltı- Leyla İpekçi

Araştırma-Yorum
Muhammed Mustafa ve Kur'an Yerine Mevlana ve Mesnevi: Egemenlerin Problemsiz (Light) İslam Projesi- İlhami Güler

Kültür-Sanat
Feyruz ve Bir Ülkenin Hayali- Seven Ağır

Portre
Mustafa Satı Bey'den Satı El-Husri'ye- Salim Çevik

Kitabiyat
Elhamdulillah Laikiz- Elif Uyar
Peçeyi Aralayan "Narin" Pençe- Okay Bensoy

No comments: