Saturday, April 5, 2008

Solun Tercih Yapma Sancısı Üzerine - Edip Asaf Bekaroğlu


Özet

Özgürlük savaşları ve sosyalist rejimlerin açtığı savaşları hariç tutarsak eğer, kendini sol siyasetin içinde sunan gruplar barışçı ve antiemperyalist duruşları hasebiyle tarihsel olarak savaş karşıtı olagelmişlerdir. Batılı devletlerin Orta Doğu’ya dönük askeri müdahaleleri de petrolle ve Orta Doğu’yu kontrol etme ile ilişkilendirilmiş ve emperyalist savaşlar olduğu söylenerek karşı çıkılmıştır. Ancak bazı solcular “biz ve onlar”, “medeniler ve barbarlar”, “aydınlanmışlar ve geri kalmışlar” şeklinde ikili bir dil üzerine kurulan ve güvenlik ile yaşam tarzını merkeze alan “teröre karşı savaş” söyleminden etkilenmiş gibidirler. Aydınlanmacılık ve batı-merkezcilik de bunu beslemektedir. Türkiye’de de bu tür solculuğun örneklerine rastlamak mümkündür.

إذا صرفنا النظر عن حروب الاشتراكية والمحاربين في سبيل الحرية، فإن الفئات اليسارية على مر التاريخ مناهضين لأمبريالية. وما الحملات العسكرية الغربية للشرق الأوسط إلا للسيطرة على النفط والتحكم بهذه المنطقة. فاليساريون سموا هذه الحروب بالحروب الأمبريالية ووقفوا ضدها. غير أهم متأثرون نوعا ما وربما لأسباب أمنية بالشعارات الثانئية؛ "نحن والآخر"، و"المتنحضورو والبربر"، و"المثقفون والمتخلفون"، والتثقيف واتخاذ الغر ب كمركز يغذي هذه الثنائية لدى اليساريين. وبمكن أن نرى مثل هذا اليسار في تركيا أيضا

Abstract
On the dilemma of the left
The groups that locate themselves in the left have been historically anti-war because of their pacifist and anti-imperialist standings. Freedom wars and the wars started by socialist regimes are the exceptions here. The military interventions of Western countries in the Middle East have been associated with imperialist intentions and petroleum, and therefore such interventions have been opposed. However, some leftists seem to be influenced by the “war on terror” discourse that presents itself with a dualist language such as “us and them”, “civilized peoples and barbarians”, “enlightened peoples and underdeveloped peoples,” a discourse which focuses on life styles and security. A mindset that locates itself in the enlightenment tradition and that has a Euro-centric bias fosters this situation. It is possible to find such versions of leftism in Turkey as well.


doğudan, Eylül-Ekim 2007, Yıl 1, Sayı 1

No comments: