Saturday, April 5, 2008

Mani-i Terakki Meselesine Dair - Necmettin Doğan


Özet
İlerlemeye engel oluşturan unsurlar meselesi, özellikle Ernest Renan’ın bu konuda dile getirdiği iddiaların da etkisiyle 19. yüzyılın son çeyreğinde tüm İslâm coğrafyasında gündemi işgal etmişti. İlerleme ve İslâm arasında Oryantalist bir çerçevede kurulan ilişki, 20. yüzyılda sosyal bilimlerde de farklı teorik anlayışlar içerisinde kendisine yer buldu. İlerlemeye engel olan hususları bulmak sadece devleti kurtarmanın hal çarelerini aramış olan Osmanlı aydınına has eski bir mesele olmakla kalmamış, bir çok modern Türk entelektüel ve akademisyen de aynı konuda çeşitli mülahazalarda bulunmuştur. İlerleme ve gelişme meselesi hala tüketilmiş değildir ve bu konuda ortaya konacak özgün teorik yaklaşımlara olan ihtiyaç da devam etmektedir.


مسألة العوائق في طريق التقدم، وخاصة تأثيرات أدعاءات أرنست رنان، فقد شغلت الفعالم الإسلامي في الربع الأخير من القرن 19. فعلاقة التوازن العكسي بين التقدم والإسلام، قد شغلت علماء اجتماع في القرن 20، مما دفعهم إلى تقيدم نظريات مختلفة. فالمثقفون العثمانييون شغلهم تحرير الدولة من رواسب التي تمنع من التقدم، وقد تبنى هذه الفكرة كثير من المثقفين والعلماء الأتراك اليوم، ولم تنحسم مسألة التطور والتقدم، وبالتاي فإن أيجاد الحلول لذلك لازال ملحا

Abstract
On the question of ‘obstacles to progress’
The question of the impediments to development and progress occupied the intellectual agenda of Islamic world beginning in the last quarter of the 19th century, especially after the arguments of Ernest Renan. The relationship established in an orientalist manner between Islam and progress continued to influence different theoretical frameworks in social sciences. In other words, exploring the reasons that impede progress not only occupied the minds of Ottoman intellectuals but also those of modern Turkish intellectuals and scholars. The question of development and progress is a topic that has not been concluded yet and there is a need for creative theoretical approaches to discuss these topics.


doğudan, Eylül-Ekim 2007, Yıl 1, Sayı 1

No comments: