Thursday, April 10, 2008

En Sevilen Tartışma: İslam ve Demokrasi Birbiriyle Uyumlu mudur? - Elif Uyar


Özet
Bugün İslâm ve demokrasi arasındaki müphem ilişki, nüfusun önemli kısımlarını müslümanların oluşturduğu toplumları aşan özellikle Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'da oldukça ilgi çeken, İslâm ve terörizm ilişkisi gibi sansasyonel uzantılarıyla gündemleri yoğun bir şekilde işgal eden bir tartışmanın temelini oluşturuyor. Bu durum İslâm ve demokrasi arasında varsayılan ilişkiyi ya da çatışmayı çözümlemeye çalışmanın bir adım ötesine geçip bu popüler tartışmanın eleştirel bir incelemesini yapmayı elzem kılmaktadır. Oryantalist yargılarla, özcü ve indirgemeci bir bakış açısı ile şekillenen bu tartışma öncelikle bizatihi ana sorunsalının oluşturan ön kabuller bakımından sorgulanmalıdır. Bunun da ötesinde İslâm ve demokrasi başlığı altında günümüzün yaygın tartışma biçimlerini ve bunların bütün çeşitliliğiyle özellikle Türkiye'de gündemi bu derece işgal edişinin sebeplerini irdelemek anlamlı görünmektedir.

المناقشات الجذابة: هل الإسلام والديمقراطية متلائمين؟
الملخص
تجلب العلاقة بين الإسلام والديمقراطية اليوم انتباه أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية خاصة، وكذلك العلاقة بين الإرهاب والإسلام، ويشكل أساس المناقشة التي تحتل الرأي العام بشكل مكثف. يجب وضع دراسة نقدية لهذه المناقشة الراهنة متجاوزين خطوة إلى الأمام، ومحاولة فهم العلاقة المفترضة القائمة بين الإسلام وبين الديمقراطية أو حل النزاع بينهما، حيث تتشكل هذه المناقشة بأحكام إستشراقية، ورؤى تقلل من شأنها وتحجمها. والدراسة مفتوحة مبدئيا لمناقشة المشكلة الأساسية بسبب احتوائها على آراء مسبقة. وكذلك يجب تدقيق الأراء السائدة تحت عنوان "الديمقراطية والإسلام" من كل جوانبها خاصة التي تشغل الرأي العام في تركيا
AbstractThe Popular Debate: Is Islam compatible with Democracy? Contemporary relationship between Islam and democracy constructs the basis for the debate which especially attracts Western Europe the Northern America, hence surmounting Islamic societies, and which intensively occupies the agenda of the discussions on the relationship between Islam and terrorism. Therefore, it is necessary to critically engage in this popular debate while going a step further than merely attempting to analyse the putative accordance or the conflict between Islam and democracy. The debate is primarily open to critique because of the assumptions inherent in the major problematique. Thus, it is necessary to scrutinize the contemporary debates under the heading of Islam and democracy, and especially the occupying position of this debate (in its several variations) in Turkey.


doğudan, Mart-Nisan 2008, Yıl 1, Sayı 4

No comments: